https://cudanecohome2.com/ » BQT bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế Toán

BQT bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế Toán

bởi CƯ DÂN ECOHOME2
113 Xem

(Cư dân Ecohome2) – Ngay sau khi nhận Quyết Định công nhận BQT nhiệm kỳ 2023-2026. BQT tiến hành họp và ban hành Quyết Nghị 01 về phân công nhiệm vụ các thành viên BQT và Quyết Định số 02 về việc Bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế toán BQT.

(Ảnh tư liệu HN ngày 19/11/2023)

Ở rất nhiều khu chung cư, vấn đề hoạt động Thu – Chi tài chính của BQT chung cư luôn là vấn đề nóng trong các kỳ Hội nghị thường niên. Cụm nhà chung cư, khu NOXH Ecohome2 cũng không ngoại lệ. Tại nhiệm kỳ 2017-2020 nội dung tài chính cũng “rất nóng” trong các kỳ hội nghị thường niên; Đặc biệt nhiệm kỳ 2020-2023 càng “nóng hơn”, nóng trong cả HN thường niên và Bất Thường.

(Ảnh tư liệu HN thường niên ngày 19/11/2023)

Để đảm bảo tính minh bạch, hồ sơ sổ sách tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giao nhiệm vụ này phải được cân nhắc, tính toán chuẩn chỉ hơn cả. Trong nhiệm kỳ 2023-2026 này, BQT ngoài việc phân công công việc chung cho các thành viên, BQT cũng ra Quyết Định bổ nhiệm rõ ràng, giao quyền và trách nhiệm cụ thể cho nhân sự phụ trách.

Nội dung Quyết Định:

Nhân sự phụ trách Kế toán của BQT: Bà Phan Thị Nhuận.

Trách nhiệm và quyền hạn:

+ Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính , chứng từ của BQT; Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế…và trịu trách nhiệm trước PL và Cư dân trong lĩnh vực phụ trách.

Có thể nói, ngay sau khi bắt tay vào công việc, các trình tự về công việc, nhân sự của BQT nhiệm kỳ 2023-2026 rất công khai và có lộ trình cụ thể, hy vọng BQT nhiệm kỳ này sẽ hoạt động hiệu quả đem lại quyền và lợi ích thiết thực cho cư dân đang sinh sống tại Ecohome2.

Cư Dân Ecohome2

Để lại một bình luận

Những bài viết liên quan