https://cudanecohome2.com/ » BQT: QĐ số 01- Phân công nhiệm vụ các thành viên BQT

BQT: QĐ số 01- Phân công nhiệm vụ các thành viên BQT

bởi CƯ DÂN ECOHOME2
2595 Xem

Kính gửi Cư Dân Quyết định Số 01/QĐ-BQT Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Quản Trị Cụm nhà chugn cư, khu NOXH Ecohome2 được ký ngày 20/02/20120 do ông TB. Quản Trị – Phạm Đức Thắng ký (Kèm theo bản phân công nhiệm vụ)

Cư Dân Ecohome 2

Để lại một bình luận

Những bài viết liên quan